#
#

Ferrada Teresina

Ferrada Teresina

És la mare de totes les ferrades a Montserrat. Va ser la primera que es va equipar a la muntanya l'any 1993.