#

Agenda

28 març - DIJOUS SANT

Assaig de cants | 18:00

28 març - DIJOUS SANT

Missa de la Cena del Senyor | 18:30

28 març - DIJOUS SANT

Motets Polifònics | 21:45

28 març - DIJOUS SANT

Vetlla Eucarística | 22:30

29 març - DIVENDRES SANT

Ofici de Lectura i Laudes | 08:00

29 març - DIVENDRES SANT

Conferència de Setmana Santa | 11:00

29 març - DIVENDRES SANT

Pregària ecumènica i motets polifònics | 13:00

29 març - DIVENDRES SANT

Assaig de cants | 16:30

29 març - DIVENDRES SANT

Ofici de la Passió del Senyor i cant de la seqüència de l'Stabat Mater | 17:00

29 març - DIVENDRES SANT

Via Crucis | 21:30

30 març - DISSABTE SANT

Matines i Laudes del Dissabte Sant | 08:00

30 març - DISSABTE SANT

Pregària Ecumènica i Motets Polifònics | 13:00