#

Nieobecność dziecięcego chóru kościelnego

Nieobecność dziecięcego chóru kościelnego 11-03-2020

Dziecięcy chór kościelny w Montserrat nie będzie śpiewał w okresie od 13 marzec do 28 marzec (włącznie).