#

Nieobecność dziecięcego chóru kościelnego

Nieobecność dziecięcego chóru kościelnego 01-11-2020

Dziecięcy chór kościelny w Montserrat nie będzie śpiewał w okresie od 1 listopad do 9 listopad (włącznie).