#

Kultura

Muzeum w Montserrat

Muzeum w Montserrat

Od momentu odnowienia klasztoru w 1844 r. Montserrat otrzymało wiele dóbr stanowiących dziedzictwo artystyczne. Większość z nich to prywatne podarunki.

Dziecięcy chór kościelny

Dziecięcy chór kościelny

Dziecięcy chór kościelny w Montserrat, który śpiewa w sanktuarium, to jedna z najstarszych szkół muzycznych  w Europie.

Biblioteka w Montserrat

Biblioteka w Montserrat

Biblioteka w Montserrat jest ceniona nie tylko ze względu na pokaźną liczbę woluminów bibliotecznych, lecz również za ich jakość.

Newsletter Sanktuarium

Newsletter Sanktuarium

Newsletter Sanktuarium jest kontynuacją publikacji, która ukazywała się pod tą nazwą od 1927 do 1936 r.

Publikacje Opactwa

Publikacje Opactwa

Od 1499 r. wydawnictwo prawie nieprzerwanie obsługuje Sanktuarium i Klasztor w Montserrat.