#

Agenda

2 març

Missa Conventual | 11:00

3 març - III DIUMENGE DE QUARESMA

Missa Conventual | 11:00

9 març

Missa Conventual | 11:00

10 març - IV DIUMENGE DE QUARESMA

Missa Conventual | 11:00

16 març

Missa Coventual | 11:00

16 març

Schola Cantorum | 13:00

17 març - V DIUMENGE DE QUARESMA

Missa Conventual | 11:00

23 març

Missa Conventual | 11:00

23 març

Concert de Rams | 21:00

24 març - DIUMENGE DE RAMS I DE PASSIÓ

Benedicció de Rams i Missa Conventual | 10:30

24 març - DIUMENGE DE RAMS I DE PASSIÓ

Ofici de Vespres | 18:45

28 març - DIJOUS SANT

Celebració Comunitària del Sagrament de la Reconciliació | 11:00