#

Els teixits coptes del Museu de Montserrat surten a la llum

Els teixits coptes del Museu de Montserrat surten a la llum

Cultura

15-10-2014
El Museu de Montserrat presenta a la Sala Daura, fins el 2 de novembre, una exposició inèdita de teixits coptes, que culmina un llarg procés de treball, estudi i restauració que va començar quan va ser donada al monestir, l’any 1999, per la família Soler Vilabella. L’exposició, que porta per títol Els teixits coptes del Museu de Montserrat. La col·lecció Soler Vilabella, té un valor que va més enllà de les tipologies de teixits que reuneix. La seva importància radica especialment en tota la documentació que contextualitza l’origen i la procedència de les peces. Igualment, confirma el protagonisme de Catalunya dins de l’àmbit del col·leccionisme tèxtil de principis del segle XX, moment en el qual grans col·leccionistes i museus de tot Europa competien fortament per fer-se amb algunes de les teles procedents de les excavacions de les necròpolis coptes d’Egipte.

L’estructura de l’exposició, comissariada per Lluís Turell, és un recorregut al llarg de tota la història de la col·lecció, des de les excavacions d’Albert Gayet a Antinoè, entre 1898 i 1914, fins a la seva donació al Museu de Montserrat, el seu estudi i la seva posterior restauració per part de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya –que va finalitzar l’any 2012-.

Una exposició dividida en tres àmbits
El primer àmbit reconstrueix -a través de la correspondència original de l’època- la relació entre Ramon Soler Vilabella i l’arqueòleg francès Albert Gayet: des de la primera carta en la qual es percep l’interès de Vilabella pels teixits que estava trobant Gayet a Egipte i que havien meravellat a tot el món a l’Exposició Universal de París de 1900, passant pels seus girs postals per a sufragar-li part de les seves campanyes arqueològiques fins al testament de Marie Gayet, germana del famós arqueòleg, que certificava que gran part d’aquests teixits, que mai no van arribar a Soler Vilabella, eren de la seva propietat.
El segon àmbit de l’exposició és una selecció dels teixits més significatius de la col·lecció, dividits en teixits d’indumentària -com ara túniques o xals- i teixits de mobiliari -tovalles o cortines-, tots ells datats entre els segles IV i VIII d.C. La importància de moltes de les peces se centra en la mida i la seva conservació, així com també la relació directa amb el món funerari de l’època, perquè tots formaven part de la indumentària o de l’aixovar dels difunts.
Finalment, un tercer àmbit explica tot el procés de restauració que va portar a terme l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE): Aspirat, rentat, consolidació, reconstrucció, així com també proves de cromatografia, matèries, densitats, radiografies, ultraviolats..., que se sumen als estudis historiogràfics, tipològics i cronològics que Lluís Turell ha realitzat en la seva tesi doctoral dirigida des de la Universitat de Barcelona, i que s’integra dins un projecte I+D+I de la Universidad Complutense de Madrid.

Activitats sobre els teixits coptes paral•leles a l’exposició
Paral·lelament a l’exposició, el Museu de Montserrat (MDM) ha programat un ampli ventall d’activitats complementàries per a tots els públics. La principal serà un cicle de conferències, amb una xerrada cada mes entre l’abril i el novembre. Les sessions abordaran diferents temàtiques relacionades amb els teixits i la indumentària a l’Antiguitat. La primera xerrada serà el 12 d’abril i anirà a càrrec de l’arqueòleg Lluís Turell, comissari de la mostra, en la qual farà una revisió general sobre la importància de la col•lecció de teixits coptes Soler Vilabella del Museu de Montserrat. El MDM també ha preparat un conjunt de tallers infantils on els més menuts podran conèixer diferents materials presents en els teixits i, paral·lelament, que puguin practicar la tècnica de tenyir els teixits tal com es feia a l’antiguitat. Finalment, el MDM oferirà visites comentades que permetran al visitant conèixer en profunditat els continguts de l’exposició.