#

Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia

Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia

Espiritualitat

19-07-2017

 

 

 

 

 

 

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat se celebraran enguany durant les setmanes següents: del 24 al 29 de juliol, del 31 de juliol al 5 d’agost, i del 14 al 19 d’agost. Les Trobades són un espai per a compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per a descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques.

Les  Trobades  d’Animadors  de  Cant  per  a  la  Litúrgia  de  Montserrat  es  realitzen ininterrompudament des de 1970. Tenen una durada d’una setmana, i se’n fan tres durant l’estiu. Van començar amb motiu de la introducció de les llengües vernacles en la Litúrgia pel Concili Vaticà II: es feia necessari un repertori i uns animadors per ensenyar i dirigir el cant en català i facilitar la participació litúrgica de l’assemblea. Cantors, cantores, directors i directores han format part d’una generació moguda per l’afany del conreu de la música i del cant per a la litúrgia.

Un dels artífex més destacats d’aquest treball va ser el P. Gregori Estrada, traspassat el 18 de març de 2015, amb la seva preparació musical i la seva constància tenaç. Mestre de mestres, el P. Gregori va saber amalgamar directors, cantors i voluntats per a dur endavant la tasca de Trobades. Actualment, els membres de la Comissió Organitzadora han pres el relleu de la tasca del P. Gregori i les Trobades albiren un futur ple de projectes i de treballs.

 

El programa de les Trobades

En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Tot i que es fa servir molt material del repertori montserratí –com el llibre “El diumenge a Montserrat”- també es treballaran peces del Cantoral Litúrgic Bàsic per tal d’oferir un repertori divers i que, un cop a les seves parròquies i comunitats, els animadors puguin fer servir el que més s’adapti a les seves necessitats. Amb tot, cal recordar que més que el repertori concret, el que realment és important és la manera de treballar-lo, el treball de la direcció, el treball vocal, el treball coral... Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència de tema litúrgic i es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi.

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia d’aquest estiu són:

Del 24 al 29 de juliol,                    dirigida per Raül Martínez

Del 31 de juliol al 5 d’agost,        dirigida per Marc Díaz

Del 14 al 19 d’agost,                     dirigida per Laia Santanach

A totes les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència-taula rodona d’enguany porta per títol

Perfils del P. Gregori Estrada.

 

Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 93 877 77 66 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 7 de juliol.

La  pàgina  web  www.trobadesanimadorsdecant.cat és  un  espai  pensat  especialment per  als animadors de cant per a la litúrgia. A través d’aquesta eina es pot obtenir tota la informació referent a les Trobades de l’estiu: dates, directors, currículums i un formulari per a la inscripció online. També es pot trobar informació d’altres cites, com la Trobada General, que se celebrarà a la tardor a Igualada.

A  www.trobadesanimadorsdecant.cat hi  ha  imatges de  les  diferents Trobades, les  dades de contacte i informació genèrica dels cursos. Una comissió integrada per membres de diversos indrets de Catalunya, junt amb el G. Andreu Martínez, monjo de Montserrat, coordina aquesta activitat del Monestir.

 

Més informació.