#

Projecte INCOME Tourism

Projecte INCOME Tourism

Cultura

20-04-2018

L’objectiu del projecte INCOME Tourism és desenvolupar un nou model d’ensenyament basat en un procés d’aprenentatge cooperatiu entre les institucions d’ensenyament superior i les empreses turístiques per tal de fomentar l’aprenentatge de les habilitats personals.

Per tal de donar resposta a les demandes de la indústria turística des del punt de vista de la carrera professional, les persones han de desenvolupar competències que els permetin fer front a les circumstàncies canviants i desafiants del món empresarial.

En el projecte INCOME, que durarà 3 anys -des del 2018 al 2020-, Montserrat va de la mà de la Universitat de Girona i hi participen també universitats i empreses de Portugal, Alemanya, Holanda, Itàlia, Croàcia i Malta.  

El primer pas del projecte (2018) és la realització d’una investigació més profunda en els diferents països participants. Aquesta anàlisi inclou la comparació dels diferents models d’aprenentatge de les diferents universitats europees. Al mateix temps es realitzen sessions de consulta amb estudiants i empreses. L’objectiu és identificar aquelles habilitats personals que els estudiants i els empresaris consideren més rellevants de cara a l’ocupabilitat i el pes que tenen en els diferents plans d’estudi per tal d'articular una cooperació més estreta entre les institucions i les empreses que doni com a resultat la millora en aquestes habilitats.

La segona fase (2019) pretén desenvolupar el nou model d'aprenentatge cooperatiu recolzat pel sistema dual de la Universitat de Ravensburg (Alemanya). Per això es desenvoluparà un model que serà testat durant el curs 2019-20.

 

Més informació: http://income-tourism-project.eu/