#

Parc Natural

 
 
L’origen geològic d’aquest massís és sedimentari. Les roques de Montserrat són molt dures i molt resistents a l’erosió.Estan formades per un conglomerat de còdols afermat amb ciment calcari. Tanmateix, al llarg del temps, el vent i la pluja han modelat les agulles o monòlits fins a donar-hi formes molt diverses. La imaginació popular ha associat aquests contorns a figures humanes o d’animals, els ha donat nom i ha inventat llegendes que expliquen el seu origen fantàstic.
La vegetació que predomina a Montserrat és l’alzinar amb marfull, típicament mediterrani. No obstant això, les diferències climàtiques que es donen al massís fan que hi trobem també espècies pròpies d’indrets molt secs al costat d’altres d’ambients humits i frescals. Hi ha rouredes, teixedes, pinedes i algunes espècies que viuen a les superfícies de les roques, com l’orella d’ós o la corona de reina. A Montserrat creixen unes 1.250 espècies diferents de plantes.
La fauna també és molt variada, com escau en el context mediterrani. Les espècies que es fan més visibles són el tudó, el tord, el falcó, l’esquirol, la cabra salvatge, el porc senglar i la salamandra, entre d’altres.
Dades pràctiques