#

Park krajobrazowy

 

 

Masyw jest pochodzenia osadowego. Skały wzgórza Montserrat są bardzo twarde i odporne na erozję. Tworzy je konglomerat skał o zaokrąglonych krawędziach scalonych spoiwem wapiennym.

Na przestrzeni czasu wiatr i deszcz uformowały igły i monolity i nadały im różnorodne kształty. Popularne wierzenia przypisały tym kształtom formę ludzką lub zwierzęcą, nadały im nazwy i wymyśliły legendy, które wyjaśniają fantastyczne pochodzenie tego miejsca.

Typowo śródziemnomorska flora Montserrat składa się głównie z dębów ostrolistnych i kaliny wawrzynowatej. Niemniej jednak zmienne warunki klimatyczne występujące na wzgórzu sprawiają, że bytują tutaj również gatunki typowe dla suchych klimatów oraz gatunki z obszarów wilgotnych i zimnych. Wzgórze porastają lasy dębowe, cisowe, sosnowe i inne gatunki zdolne do zakorzenienia się na skale, takie jak pierwiosnek bezłodygowy i antigonon cienkoogonkowy. W Montserrat rośnie 1250 różnych gatunków roślin.

Fauna jest również zróżnicowana, typowo śródziemnomorska. Gatunki, które najłatwiej jest zaobserwować to gołąb grzywacz, drozd śpiewak, falco, wiewiórka, dzika koza, dzik, salamandra i inne.