#

Klasztor

 

 

Obecnie w klasztorze mieszka około 80 mnichów. Tak jak we wszystkich klasztorach benedyktyńskich mnisi z Montserrat poświęcają swoje życie modlitwie, przyjmowaniu pielgrzymów i pracy, a przyświecają im zasady Św. Benedykta.

W klasztorze rytm dnia wyznaczają kolejne modlitwy. Mnisi rozpoczynają i kończą dzień modlitwą. Oprócz Eucharystii, mnisi pięć razy dziennie zbierają się, aby wspólnie się modlić (liturgia godzin). Każdy z mnichów dysponuje również czasem na indywidualną modlitwę i czytanie Słowa Bożego lub innych dzieł. W ten sposób zakonnicy starają się stworzyć atmosferę modlitwy w ciągu całego dnia.

 

Przyjmowanie pielgrzymów. Jednym z obowiązków zakonników benedyktyńskich jest przyjmowanie pielgrzymów przybywających do klasztoru. Pielgrzymem jest każdy, kto puka do drzwi i który poszukuje wewnętrznej prawdy. W klasztorze pielgrzymi są traktowani w szczególny sposób i mogą wspólnie modlić się i jeść z zakonnikami.

 

Pracę mnichów ciężko jest jednoznacznie zdefiniować ze względu na różnorodność czynności, które wykonują oni każdego dnia. Niektórzy studiują teologię, historię, filozofię. Inni współpracują przy publikacjach, nauczają na uniwersytecie, realizują badania, zajmują się dziecięcym chórem kościelnym, biblioteką czy archiwum.

 

Wykonują również czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sanktuarium: prace ogrodnicze, zarządzanie zakrystią, usługami hotelowymi itp.

Informacje praktyczne

Godziny funkcjonowania 

Link do godziny funkcjonowania

Informacja

 

Telefon:

+34 93 877 77 77

Strona internetowa:

Strona internetowa Abbey

E-mail:

Kontakt mailowy