#

Matka Boska z Montserrat

 

 

Matka Boska z Montserrat, nazywana po katalońsku „la Moreneta” ze względu na ciemny kolor skóry, to przepiękna polichromowana figurka w stylu romańskim z XII wieku. W 1881 r. Papież Leon XIII ogłosił Matkę Boską z Montserrat Patronką Katalonii.W 1947 r. figurka została umieszczona na ufundowanym przez wiernych tronie na złotej nastawie ołtarzowej w górnej części absydy bazyliki.

Madonna została wykonana zgodnie z bardzo popularnym przedstawieniem Maestà, w pozycji frontalnej z Dzieciątkiem Jezus na łonie, w centralnej części. Zarówno matka jak i syn noszą koronę.

Figurka Matki Boskiej ma wyciągniętą prawą rękę, w której dzierży kulistą sferę, która symbolizuje kosmos. Lewą rękę składa na plecach Dzieciątka, wskazując, że to on jest królem wszechmogącym, który z kolei udziela błogosławieństwa prawą ręką, natomiast w lewej trzyma szyszkę, symbol płodności i wiecznego życia.

 

Informacje praktyczne

Godziny funkcjonowania 

Link do godziny funkcjonowania

Informacja

 

Telefon:

+34 93 877 77 77

Strona internetowa:

Strona internetowa Abbey

E-mail:

Kontakt mailowy