#

Nowa wystawa audiowizualna

 

 

Nowa wystawa audiowizualna w Montserrat powstała w wyniku całkowitej reformacji starej przestrzeni i jest zgodna z misją uatrakcyjniania wizyt pielgrzymów i odwiedzających klasztor, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Montserrat. Wystawa koncentruję się wokół trzech głównych zagadnień: wzgórza, klasztoru i sanktuarium.

Porusza takie ważne kwestie jak obecność Świętego Obrazu od początku wieku XII, wyjątkowość prawie 1000-letniego klasztoru o wielkim znaczeniu dla duchowości wiernych, życia społecznego i kulturalnego kraju, zgodnie z tym co wykazują publikacje Opactwa w Montserrat, Muzeum, dziecięcego chóru kościelnego lub ostatnio Telewizji Montserrat.

Wzgórze Montserrat zostało omówione w całej swojej kompleksowości i bogactwie w wystawie, w której wykorzystano różnorakie nowoczesne zasoby muzealne oraz środki audiowizualne ostatniej generacji, które pozwalają odwiedzającym pogłębić wiedzę dotyczącą wzgórza, jego historii, klasztoru i sensu życia klasztornego w ciekawy sposób.

Koniec szlaku to punkt dość emocjonalny, w którym chór odgrywa ważną rolę.

Informacje praktyczne

Informacja

 

Godziny funkcjonowania:

Link do godziny funkcjonowania

Ceny:

Dorośli: 5,50 €

Obniżona (emeryci i grupy): 4,00 €

Dzieci (od 8 do 16 roku życia): 3,00 €

Telefon:

+34 93 877 77 77

E-mail:

Kontakt mailowy