#

Newsletter Sanktuarium

 

 

Newsletter Sanktuarium Butlletí del Santuari jest kontynuacją publikacji wydawanej pod tą nazwą od 1927 do 1936 r. W styczniu 1982 r. w ramach obchodzonej w poprzednim roku setnej rocznicy ogłoszenia Matki Boskiej z Montserrat Patronką Katalonii, rozpoczęła się kolejna epoka, która trwa do tej pory.

To czasopismo wyraża ducha poprzedniego Bractwa Matki Boskiej z Montserrat, którego aktualną wersją jest Stowarzyszenie Pielgrzymów, do którego misji należy:

- Dbałość o jedność zakonników i pielgrzymów we wspólnej modlitwie.

- Krzewienie czci ku Matce Boskiej z Montserrat i starania o to, aby cześć ta była oddawana w prawdziwie chrześcijańskim duchu.

- Udzielanie informacji zainteresowanym pielgrzymką do Montserrat i zachęcanie do prowadzenia chrześcijańskiego stylu życia w rodzinie i w parafii.

- Udzielanie informacji dotyczących różnych aspektów życia w Montserrat: sanktuarium, klasztoru, dziecięcego chóru kościelnego, sztuki, historii, wzgórza itd.

- Wywoływanie u pielgrzymów, odwiedzających i przyjaciół Montserrat większe poczucie odpowiedzialności, aby wspomagali finansowo zarządzanie klasztorem, bezpośrednio lub też za pośrednictwem Stowarzyszenia Opactwa w Montserrat 2025. Zewnętrzny, powierzchowny wizerunek Montserrat tuszuje nieustanne potrzeby finansowe, z którymi klasztor zmaga się na co dzień.

 

Subskrypcja newslettera Butlletí del Santuari jest dobrym sposobem na pomoc:

Stowarzyszenie Pielgrzymów

Sanktuarium w Montserrat

08199-MONTSERRAT

 

Newsletter Sanktuarium jest publikacją wydawaną co trymestr. 

 

Informacje praktyczne