#

Publicacions de l'Abadia

 
 
Des del 1499, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ha tingut una activitat pràcticament ininterrompuda, al servei del santuari i del monestir de Montserrat.
És una empresa consolidada en el món editorial i difusora de la cultura catalana especialment a partir de 1950. Compta amb un fons editorial de més de 3.000 títols publicats. Les principals matèries que abasta són: la història, l'art, l'assaig, els estudis de llengua i literatura, la religió, la música per a escoles, els cursos de català per a no catalanoparlants, l'excursionisme i el llibre infantil i juvenil.
A més de l'edició de llibres, també publica de forma quinzenal i mensual les revistes Serra d'Or, Documents d'Església, Qüestions de Vida Cristiana, Studia Monastica, Catalan Review i Caplletra.
Dades pràctiques